Welkom bij de
Alliantie Samen fietsen!

Een samenwerkingsverband van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, KNWU, NTFU en VeiligheidNL

Waarom deze alliantie?

Het is druk en gevaarlijk op het fietspad, althans, dat is de publieke opinie. Jaarlijks in het voorjaar laait de discussie weer op over hoe we alle problemen met en tussen mensen die voor hun plezier op de fiets zitten het hoofd moeten bieden. Verschillende gebruikersgroepen ergeren zich aan anderen, wijzen met een beschuldigende vinger naar elkaar en dat maakt de onderlinge sfeer er niet beter op. 
Daar wil de Alliantie Samen Fietsen verandering in brengen.

Wie doen er mee?

De Alliantie Samen Fietsen is in het najaar van 2017 tot stand gekomen en bestaat uit partijen die één of meerdere gebruikersgroepen van het fietspad vertegenwoordigen en/of zich bezighouden met de veiligheid van recreatieve fietsers: De ANWB, Fietsersbond, KNWU, Landelijk Fietsplatform, VeiligheidNL en Wielersportbond NTFU.

Hoe gaat het op het fietspad?

Wat feiten en cijfers over hoe we op het fietspad met elkaar omgaan.

Nederland Fietsland

Laten we met het goede nieuws beginnen: Nederland is een geweldig fietsland! Recreatieve fietsers geven ons kikkerlandje een 7,9 als het gaat om recreatief fietsen.
(ANWB; Recreatief fietsen in Nederland 2016)

Steeds meer elektrisch

De elektrische fiets is in opmars: In Nederland wordt een recreatieve fietstocht het meest met een elektrische fiets gemaakt (32%), gevolgd door de gewone fiets (29%) (ANWB; Recreatief fietsen in Nederland 2016)

Oorzaken van fietsongevallen op de SEH

– Tweederde van alle fietsongevallen was enkelvoudig
– Mensen op een elektrische fiets hebben relatief gezien het vaakst een enkelvoudig ongeval
– Racefietsers hebben het vaakst een meervoudig ongeval, bijna een kwart van alle ongevallen met een racefietser was tussen de racefietser en een andere (race)fietser.
(VeiligheidNL: Fietsongevallen in Nederland 2016)

Drukte en ergernissen

Slechts 26% van de recreatieve fietsers stoort zich aan de drukte op het fietspad, met name in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland. (ANWB; Recreatief fietsen in Nederland 2016)

De top 5 ergernissen van fietsers in Nederland ziet er als volgt uit: (Grote Kampioen Fietsenquête 2014)
1. Wielrenners zonder bel
2. Naast elkaar fietsende scholieren

3. Scooters, brommers en e-bikes
4. Fietsers die tegen de richting in rijden

5. Fietsers die zonder verlichting in het donker rijden

Oorzaken van drukte

Oorzaken voor het ervaren van drukte, hinder of gevaar zijn de grote verscheidenheid van gebruikersgroepen, snelheidsverschillen (met name bij inhalen) en breeduit fietsen (naast elkaar in plaats van achter elkaar).
(CROW-Fietsberaad; Drukte op fietspaden, een inventarisatie van knelpunten, maatregelen en ideeën)

Een bel is standaard


82,5 % van de wielrenners in Nederland beschikt over een bel op zijn of haar fiets.
(NTFU, Bike Motion Benelux, KNWU: Nederlandse wielersportmonitor 2017)

Wat feiten op een rij

Speciaal voor media en websites hebben we bovenstaande feiten op een rij gezet in een kleurrijke infographic. Deze is vrij te gebruiken.

Bekijk de infographic

Wat we doen

Samen met de aangesloten organisaties werkt de Alliantie Samen Fietsen aan meer begrip en samenwerking op het fietspad. Dat doen we onder meer door het geven van voorlichting en het organiseren van evenementen. 

Als Alliantie geven we het goede voorbeeld; als vertegenwoordigers van verschillende gebruikersgroepen van het fietspad werken we samen om drukte en gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Elke partij vanuit zijn eigen kracht en voor zijn eigen achterban, maar met oog voor de belangen van de andere gebruikers. Met positieve, praktische en concrete initiatieven, bestaande en nieuwe.

Concrete projecten

EDUCATIE
Wegkapiteins

NTFU leidt wegkapiteins op om veilig te fietsen in groepen.

Start2Bike

Racefietsers krijgen via de NTFU les in de basisvaardigheden.

Fietsschool

De Fietsersbond geeft kinderen en senioren les in veilig en zelfbewust fietsen.

Streetwise

De ANWB geeft verkeerslessen aan leerlingen van 4 tot 15 jaar.

Blessures

VeiligheidNL geeft voorlichting over het voorkomen van ongevallen en blessures.

CAMPAGNES
Gedragscode voor wielrenners

Opgesteld door de NTFU, gericht op verkeersregels en andere weggebruikers.

De echte wielrenner

Campagne van de NTFU, met focus op eigen gedrag en onderling aanspreken op ongewenst gedrag.

Mono

ANWB en Fietsersbond zijn betrokken bij de Mono-campagne tegen afleiding onderweg.

Belacties

Uitdelen van fietsbellen aan wielrenners door de NTFU.

Fietsverlichtingsactie

 ANWB en Fietsersbond voeren elk jaar campagne voor betere fietsverlichting.

Leden van de alliantie

De Alliantie Samen Fietsen is een initiatief van zes organisaties
die zich bezighouden met (recreatief) fietsen.

NTFU

Fietsersbond

ANWB

KNWU

Fietsplatform

VeiligheidNL